MENU CLOSE

Monica DK

Monica AN24 nenodrošina lietotājam piekļuvi neapstrādātiem abdominālajiem elektrofizioloģiskajiem signāliem. Šāda papildu funkcija ir pieejama, lietojot sistēmu Monica DK.

Monica DK ir "pētniecības" risinājums, kas atvieglo "neapstrādātā" elektrofizioloģiskā signāla fiksēšanu un piedāvā vairākus jaudīgas programmatūras nodrošinātus analīzes instrumentus. Tas ietver vienlaicīgas augļa un mātes sirdsdarbības nodalīšanu, iespēju kvantificēt augļa EKG morfoloģiju, kā arī sekot gan augļa, gan mātes EKG amplitūdas izmaiņām. Papildus tam tiek nodalīti arī dzemdes muskuļu kontrakciju radītie elektriskie signāli (EHG), kā arī analizēta signālu frekvence, lai raksturotu dzemdes aktivitāti. Visus iegūtos failus ir iespējams eksportēt tālākai analīzei, izmantojot citu piegādātāju programmatūru.

Monica DK ir trīs lietojumprogrammu komplekts vienā instalācijas kompaktdiskā:

  • Aparātprogrammatūras jauninājums priekš Monica AN24, kurš ļauj saglabāt neapstrādāto elektrofizioloģisko signālu iekšējā SD kartē. Tas ir atkarīgs no sērijas numura.
  • Īpaša augšupielādes programma, kura ļauj lietotājiem augšupielādēt neapstrādāto datu failus parasti 700MB apjomā!
  • Visaptveroša analīzes programma, kura ļauj lietotājam iegūt virkni unikālu parametru un raksturlielumu, tostarp vienlaicīgus kardiointervālus, augļa EKG morfoloģiju, EHG datus, augļa novietojumu un kustības.

Monica DK dod pētniekiem iespēju veikt jaunu un aizraujošu darbu, kura rezultāts varētu būt jaunu diagnostikas parametru un rīcības stratēģiju izstrāde. Monica Healthcare var piegādāt Monica DK tikai tad, ja ar slimnīcu ir noslēgts līgums par intelektuālā īpašuma aizsardzību un sadarbību līgums, skaidri nosakot līdzēju pirmslīguma un ar līgumu noteiktās intelektuālā īpašuma tiesības, publikācijas, patentus un honorārus. Līgums par intelektuālā īpašuma aizsardzību/sadarbību nav apgrūtinošs, un Monica Healthcare to ir noslēgusi ar visiem agrākajiem sadarbības partneriem, nodrošinot abu pušu interešu ievērošanu un aizsardzību.

ecg morphology